نمونه سوالات  مهارت بازيگري درجه يك – بخش نظري  - رشته بازيگري

 طراح سوالات : علي يازرلو

 1- عاملی که با عث تخریب جریان تمرکز بازیگر می شود.

 الف: عظمت صحنه        ب:تنش بازیگر            ج: رویداد           د: حس

 2 – بازيگر به كمك آن از فكر اصلي پنهان در نقش آگاه شده وابزار عمل بازيگر است .

 الف:احساس                ب: تعقل                  ج:  تكنيك          د: بداهه پردازي

 3 - بازيگر در هر لحظه از بازي بايد به چه چيزي فكر كند .

 الف: رويداد نمايش         ب: ميزانسن            ج:  ديالوگ          د: تدارك صحنه

4 - " اگر جادويي" در تاتر  ، وا‍ژه ي كليدي كدام يك از گزينه هاي زير است.

 الف: تاركوفسكي         ب:  استلا ادلر          ج:آنتوان چخوف     د: استانيسلاوسكي

 5 -  اگر لحن بازيگزتاكيد داشته باشد ، گوينده صدا .................... به نظر مي رسد.

 الف:  صميمي     ب: عادي و ساده     ج: گستاخ و غير صميمي      د: زننده و بي ادب

 6 - تاكيد بيش از حد بر روي اثرات خارجي بازي موجب مي شود بازيگران در اجراي نقش خود:

 الف: باانگيزه باشند      ب: با احساس باشند      ج:اغراق و مبالغه كنند     د:خلاق باشند.

 7- توجيه ................. سهمي است كه بازيگر ؛به آنچه نمايشنامه نويس نوشته است ادا مي كند.

 الف: دروني          ب: آني           ج: شرايط محيطي         د: جمع و جور كردن رويداد

 8- تكنيكي كه" زمان واقعي "را در" زمان نمايشي "مي گنجاند چيست.

  الف: كم كردن زمان نمايش           ب: ياد آوري شرايط زمان      ج: جمع و جور كردن رويداد                      د: حوادث برنامه ريزي شده

 9-  سخاوتمندي ، وارث جسمي نيرومند ، قدرت و اصالت از خصوصيات اين طبقه است.

 الف: طبقه اشرافيت         ب: طبقه كارگر           ج: طبقه متوسط                د: متوسط به بالا

 10- به فرايند "گفتگو كردن با خود" و فراخواندن گذشته و باز گرداندن آن را گويند.  

  الف: به رويا رفتن          ب: به خاطر آوردن        ج:  گپ زدن                   د:حرف زدن

  11- اجازه تخلف "اشتباه كردن" در تاتر را شرح دهيد.

  12- شيوه هاي مختلف نفس كشيدن رانام برده و صحيح ترين روش را بنويسيد.

  13- تاثير گذاري در كلمات و عبارت و جملات را با ذكر مثال شرح دهيد.

14- دو تاثير يا كاركرد مكث كردن در تاتر را ذكر كنيد.

  15- بدن انسان از مجموعه سلولهايي با وظايف مشخص تشكيل شده ؛ آنها را چه مي نامند ؟ چهار مورد را نام ببريد.

 منابع:

  فنون بازيگري    -    نورالدين استوار

  تكنيك بازيگري   -    استلا آدلر

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:32  توسط گروه بازیگری شهر تهران   |